HVAD ER FLEXLEASING

Flexleasing er det populære udtryk for periodevis betaling af forholdsmæssig registreringsafgift på køretøjer. Reglerne i registreringsafgiftsloven L64, blev vedtaget den 18. december 2008 og muliggjorde at leasingvirksomheder fra denne dag kunne indregistrer køretøjer ved, kun at betale den forholdsmæssige registreringsafgift for leasingperioden.

HVORNÅR KAN FLEXLEASING BETALE SIG

Flexleasing er som hovedregl en god ide, når bilen inklusiv registreringsafgift koster over kr. 300.000.En af fordelen ved flexleasing, er at der kun betales registreringsafgift for de måneder du ønsker at benytte køretøjet.Flexleasing er særligt en fordel:

  • Hvis køretøjet kun anvendes en del af året
  • Hvis registreringsafgiften på køretøjet forventes at falde
  • Hvis køretøjet er nemmere at afsætte brugt - uden dansk registreringsafgift

HVORDAN FUNGERER FLEXLEASING

Flexleasing fungere i store træk som almindelig leasing eller traditionel bilfinansering. I forhold til traditionel bilfinansering har du med flexleasing kun råderet over bilen i den aftalte periode, når leasingperioden nærmere sig udløb, skal du tage stilling til om du ønsker at forny leasingperioden eller om du ønsker at få en ny bil.

HVAD ER FORDELENE VED FLEXLEASING

Billig forsikring, med flexleasing skal forsikringsselskab ikke forsikre den høje danske registreringsafgift. Samtidigt med at Aalborg Auto-Import forhandler kollektive forsikringsaftaler, er leasingtagerne sikret billige forsikringsvilkår, alt sammen med i leasingydelsen.Mindre værditab, med flexleasing skal du som leasingtager i mindre grad bekymre dig om værditabet på bilen. Der kommer ikke et værditab på registreringsafgiften, for den er kendt fra starten af aftalen. Bilens værdi er jo allerede nedskrevet ved starten af leasingaftalen og risikoen for yderligere værditab er minimal, når bilen er indkøbt uden den danske registreringsafgift. Bilen kan videresælges på en ny leasingaftale - uden registreringsafgift - eller på det store tyske marked, hvor bilens lave pris i sig selv sætter en begrænsning for yderligere værditab.Leasing er fleksibelt, med flexleasing har du som leasingtager alle muligheder åbne. Du kan vælge en kort eller lange leasingperiode, sæsonleasing hvor, registreringsafgiften kun betales når du anvender køretøjet. Høj eller lav udbetaling, kort sagt du kan tilpasse leasingaftalen til ethvert behov.Flexleasing giver en lav udbetaling, sammenlignet med traditionelt køb. Du har fordel af at køretøjet indregistreres uden registreringsafgift, og derved giver dig en lavere kapitalbinding.

FÅR JEG FØRSTEGANGSYDELSEN IGEN

Førstegangsydelsen er normalt omkring 30% af køretøjets pris uden afgift, tillagt den forholdsmæssig betaling af registreringsafgift. Førstegangsydelsen skal dække bilens værditab, GPS-tracker, nummerplader, leveringsomkostninger og tilsvarende udgifter.Førstegangsydelsen går således til at dække værditabet på bilen, og det tilbagebetaltes ikke når leasingaftalen ophører. Med en leasingaftale betaler du således for bilen værditab, når aftalen indgåes.

KAN JEG FLEXLEASE EN BIL JEG SELV EJER

Ja det kan du godt, men du skal sælge køretøjet til os i forbindelse med indgåelse af leasingaftalen. Det kaldes "sale and lease back". 

Ved sale and lease back aftaler, er det oftest dig som leasingtager der sørger for at køretøjet indregistreres og (told)synes.

ER LEASINGYDELSEN MED FORSIKRING

Som oftest ja! Aalborg Auto-Import Leasing har tegnet en kollektiv forskringsaftale, hvormed alle leasede biler, som udgangspunkt har både kasko- og ansvarsforsikring.Fordelene ved en kollektiv forsikringsaftale er:

  • Lav månedlig præmie, inkluderet i leasingydelsen
  • Ingen omkostninger til forsikringsdeklaration
  • Attraktive forsikringsvilkår

HVAD SKER DER HVIS LEASINGSELSKABET GÅR KONKURS

Hvis et leasingselskabet går konkurs, vil det formodentligt ikke betyde noget for Leasingtagerne. Der vil blive udpeget en advokat som kurator, hvis opgave bliver at videreføre virksomheden, indtil virksomheden kan afvikles. Kurators opgave bliver at sikre, at værdierne ikke går tabt. Det vil for en leasingvirksomhed betyde at de enkelte leasingaftaler vil blive opfyldt og at Leasingtagerne vil køre videre til planlagt udløb. Ved ophør af leasingperioden vil du kunne lease en anden bil, eller få en anden leasingvirksomhed til at overtage din eksisterende bil og fortsætte som Leasingtager.

ER DER BINDING PÅ EN FLEXLEASING AFTALE

Du kan som Leasingtager hos Aalborg Auto-Import Leasing opsige med en måneds varsel, til udgangen af en måned.

ER DER FULDT MOMSFRADRAG PÅ LEASINGAFTALEN

Der er ikke fuldt momsfradrag på leasingaftalen, og der er forskel på momsfradraget alt efter om bilen er på hvide eller gule plader.

Når leasingbilen er på hvidplade plader og mere end 36 måneder gamle, kan der fratrækkes 1% af 25% af den fulde registreringsafgift.Hvis den hvidpladede leasingbil er under 36 måneder gammel vil du kunne beregne 2% af 25% af den fulde registreringsafgift. For at få momsfradraget, skal leasingperioden løbe sammenhængende over 6 måneder.

Der kan dog aldrig fratrækkes mere moms end selve momsgrundlaget, overskydende moms kan anvendes til momsfradrag i udbetalingen.

Ved gulpladebiler der anvendes til fuldt ud til erhverv, opnår leasingtager fuld momsfradrag – det glæder også selve driftsomkostningerne. Ved delvis privat og erhvervskørsel kan der opnås 33% momsfradrag – samtidigt med fuld momsfradrag på driftsudgifterne.

HÆFTER JEG FOR RESTVÆRDIEN MED FLEXLEASING

Som udgangspunkt indestår Leasingtager, for den aftalte restværdi. Ved udløb af leasingaftalen skal leasingtager anvise en 3. mand som køber af bilen til den aftalte restværdi. Køber må ikke være en privatperson.

Du kan også forlænge kontrakten, og fortsætte med flexleasing til en ny takst.

SKAL JEG BETALE FOR SKADER PÅ KØRETØJET

Du er som leasingtager dækket af køretøjets kasko- og ansvarsforsikring.

Skader på køretøjet der ikke dækkes af forsikringen hæfter Leasingtager for, forsikringsbetingelserne svarer til ganske almindelige kaskoregler.

HVAD SKER DER NÅR LEASINGAFTALEN UDLØBER

Når din leasingaftale nærmere sig udløb, vil du blive kontaktet af Aalborg Auto-Import. 

Sammen finde en løsning hvor du enten kan fortsætte leasingperioden eller får dig videre i en ny bil.